Postreky proti škodcom
  Postreky proti pliesňam
  Bio ochrana
  Lepové doštičky
  HotBox


VERTIMEC 018 EC

VERTIMEC 018 EC

Postrekový insekticídny a akaricídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu, určený k ochrane zeleniny, jadrovín, chmeľu a okrasných rastlín proti roztočom, minerkám a strapkám vrátane strapky západnej.  Vertimec 1,8 EC patrí k najúčinnejším prípravkom proti obtiažne kontrolovateľným škodcom chmeľu, zeleniny, ovocných a okrasných rastlín. Kontroluje aj rezistentné populácie škodcov. Je vhodný do situácií, kedy je potrebné ničiť škodcov skrytých na rube listov, pretože účinná látka sa šíri translaminárne z rezervoáru vytvoreného vo vnútri pletiva listu. Prípravok sa na povrchu listov rýchlo rozkladá (do cca 8 hod. po aplikácii).
 Pri Vertimecu je účinnou látkou abamectín (18 g/l). Má kontaktný a translaminárny účinok. Účinná látka abamectín účinkuje pomalšie a hoci sú škodcovia paralyzovaní ihneď po expozícii produktu, maximálna mortalita škodcov nastáva až o 3-5 dní po aplikácii. Abamectín účinkuje ako kontaktný, žalúdočný a nervový jed, stimuluje tvorbu kyseliny gama-amínomaslovej (CABA), ktorá u článkonožcov inhibuje proces receptorov pre chloridové ióny. Expozícia vedie k irreveribilnej paralýze cieľových druhov a ich následnému úhynu. Vertimec 1,8 EC neovplyvňuje choligénny systém a je predovšetkým akaricíd. Má však aj insekticídne účinky na niektoré druhy hmyzu z radu Rovnokrídlovce (Homoptera) - méry, Dvojkrídlovce (Diptera) - mínerky, Motýle (Lapidoptera) a Chrobáky (Coleoptera). Potláča tiež niektoré druhy strapiek (Thysanoptera) a vošiek.
 - k obmedzeniu vzniku rezistentných populácii škodcov je potrebné striedať odlišné typy prípravkov s rôznym mechanizmom účinku.
- nepoužívajte následne prípravok Vertimec 1,8 EC v opakovaných ošetreniach najmä proti strapkám (viac ako 3x)
- dávku vody voľte podľa druhu aplikačného zariadenia a stavu ošetrovanej kultúry tak, aby ste použili potrebné množstvo prípravku a dosiahli rovnomernosť ošetrenia rastlín. Pre ovocné stromy a chmeľ odporúčame minimálne 10 litrov vody, pre zeleninu a poľné plodiny 5-7 litrov vody na 100m2.
- v prípade používania včiel v skleníkoch odporúčame uzavrieť ich v úľoch na dobu 24 hodín po aplikácii.
 Chmeľ a Konope:-Aplikovať pri prvých príznakoch napadnutia v období plného rastu chmeľu ešte pred kvitnutím.
 Okrasné rastliny: -Pred veľkoplošným ošetrením okrasných rastlín odporúčame overiť si na menšom počte rastlín citlivosť pestovanej kultúry v miestnych podmienkach.
 
Vinič:-Pri ošetrovaní viniča použite neiónové zmáčadlo na organosilikónovej báze (napr. Silwet L 77) v koncentrácii 0,25%.
Zelenina:- Dávku vody voľte v rozmedzí 300-600 l/ha podľa druhu ošetrovanej plodiny a jej rastovej fázy. Podmienkou dobrej účinnosti je dostatočné množstvo postrekovej kvapaliny a dostatočné pokrytie listov, postreková kvapalina však nesmie stekať z povrchu listov ošetrených rastlín.
 - Proti roztočom a strapkám aplikovať pri prvých príznakoch napadnutia a postrek opakovať v 7 dňových intervaloch (proti strapke západnej v 3-5 dňových intervaloch).
 - K obmedzeniu vzniku rezistentných populácií škodcov je potrebné striedať odlišné typy prípravkov s rôznym mechanizmom účinku.
 - Nepoužívajte následne prípravok Vertimec 1,8 EC v opakovaných ošetreniach najmä proti strapkám (maximálny počet ošetrení 3x).
 
Plodina = na 10lit vody, Uhorky = 6-10ml, Paprika = 6-10ml, Rajčiaky = 10ml, Okrasné rastliny = 6-10ml, Konope = 6-10ml, Chmeľ = 8ml, Jadroviny = 8-15ml

5,67EUR

Recenzie/komentáre kspridať do košíka
Biohobby Growshop - pestovanie - Growshop Slovensko – Bio hnojivá - Biohobby Growshop - pestovanie - Growshop Slovensko – Bio hnojivá - Ochrana rastlín - Postreky proti škodcom - VERTIMEC 018 EC
spolu: 0 EUR
v košíku máte
0 položiek
  aktuality